Askvoll kommune

Helse- og omsorgsetaten søkjer etter ferievikarar

Ferievikarar sommaren 2023

Helse- og omsorgsetaten søkjer etter engasjerte og dyktige ferievikarar i perioden 19.6. - 13.8.23. 

Vi søkjer etter vikarar i følgjande grupper:

 • Askvoll legesenter
 • Heimetenesta
 • Askvollheimen
 • Bu- og miljøtenesta/ Markatunet
 • Reinhald/vaskeri
 • Kjøkken

Avhengig av arbeidsstad er arbeidsoppgåvene

 • Utføring av stell og pleie
 • Legge til rette for meistring og rehabilitering
 • Tilsyn og miljøarbeid
 • Assistere pasientar i matsituasjon
 • Matlaging
 • Reinhald og vaskeriteneste
 • Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve

Vi tilbyr:

 • Bonusordning for ferievikarar som kan arbeide 5 veker samanhengande siste del av                                      ferieperioden; kr 10 000,- for 100% stilling
 • Studentar innan helse og sosialfaglege utdanningar har eiga avlønning  
 • Garantiløn for sjukepleiarar/vernepleiarar 
 • Garantiløn for fagarbeidarar
 • Elles løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ
 • Pensjonsordning i KLP

Vi søker deg som:

 • Er ferdig utdanna, elev eller student innan helse- og sosialfag
 • Har fagbrev eller er under utdanning som kokk, eller har erfaring og interesse for matlaging
 • Ynskjer å vere assistent innan pleie, reinhald og vaskeri
 • Omsorgsfull, respektfull og opptatt av kva som er viktig for pasient, brukar og pårørande
 • God til å kommunisere på norsk, både munnleg og skriftleg
 • Fleksibel og god til å samarbeide
 • Søkarar til heimetenesta og bu- og miljøtenesta må ha førarkort og kunne disponere bil

Politiattest vert krevd før start i stilling

I søknaden må du setje opp kvar du ynskjer å arbeide i prioritert rekkjefylgje, kor mykje og kva tidsrom du kan arbeide

Vi tilset fortløpande. Søker du raskt, får du raskt svar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Søknadsfrist:

28.02.2023

Adresse:

Askvollheimen 6980 Askvoll