Askvoll kommune

Har du ledig tid og ønskjer å bruke den til beste for barn og unge?

Tilkallingsvikar

Vi søkjer etter tilkallingsvikarar i kommunen sine barnehagar, skular og SFO og som kan arbeide i korte eller lengre periodar gjennom heile året. Det kan vere både som assistent og som lærarvikar.
Aktuelle kandidatar vert kontakta og evt. kalla inn til intervju.

Skriv i søknad kva skule/barnehage som er aktuelle og kva arbeidsoppgåver du kan tenkje deg.

 

Kvalifikasjonar/personlege eigenskapar:

 • Du liker å jobbe med mennesker og kan omgåast både born og vaksne
 • Du har stå-på-vilje, positive haldningar og godt humør
 • Du er initiativrik og ikkje redd for å spørje om hjelp eller å by på deg sjølv
 • Du er ansvarsfull og innbyr til tillit
 • Du tek imot rettleiing og råd med ei positiv innstilling
 • Du syner respekt og er audmjuk både overfor born, personale og foreldre/foresatte.
 • Du snakkar, les og skriv godt norsk
 • Du må ha arbeids- og opphaldsløyve og personnummer

 Vi tilbyr:

 • Meningsfull jobb og erfaring som er viktig for framtidige arbeidsgjevarar.
 • Løn etter gjeldande tariff.

Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.  Pensjonsmedlemsskap i KLP/SPK.  Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjng.

 

Vi ber om at søkjar opplyser om kva arbeidsområde som er mest aktuelt.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Engasjement

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Kontaktpersonar:

Sidsel Anita Itland

tlf: +47 57730761

mob: +47 99295005

Adresse:

Haugane 1 6982 Holmedal